Så fakturerar du oss

Besök Linde AB jobbar för att all vår fakturahantering ska vara elektronisk. Vi önskar därför att er faktura skickas till oss som just e-faktura. I annat fall finns e-postadress för pdf-fakturor.

Fakturaadress till Besök Linde AB
Besök Linde AB
Kungsgatan 39
711 30 Lindesberg

Orgnr: 556459-8174
Peppol-adress:
0007:5564598174
e-fakturaadress:
00075564598174 (Baseware)
e-postadress:
ekonomi@besoklinde.se

Referens: Ange beställarens eller verksamhetens namn.

Vid frågor vänligen kontakta:
ekonomi@besoklinde.se
0581 - 815 46, Elin Åhlin

 

E-faktura/pdf-faktura, vad är skillnaden?
En e-faktura är en faktura som skickas, mottages och blir behandlad helt elektroniskt. Hela flödet, från det att fakturan blir skapad i affärssystemet tills dess att den når mottagaren, är automatiserad. En pdf-faktura är en digitaliserad bild av en “pappersfaktura”, som mailas, vilket gör att den måste hanteras manuellt alternativt tolkas för att sedan hanteras i reskontran.

Vad är PEPPOL?
PEPPOL ett standardiserat sätt att skicka/ta emot elektroniska dokument, så som fakturor, inom och över EU:s gränser.