Säkerhet & trivsel

Gästernas säkerhet och trivsel är vår största prioritet.

Tänk på att du som vuxen har ansvar för ditt barn hela tiden på badet!

Vattensäkerhet
Det här ska du tänka på för att förhindra drunkning:
• Små barn ska inte lämnas ensamma, inte ens för en kort stund.
• Låt inte äldre barn passa små barn vid vatten. En vuxen ska alltid finnas i närheten.
• Överskatta inte barns simförmåga. Små barn är inte mogna att bedöma sin egen förmåga.
• Simhjälpmedel, som till exempel armringar, är ett hjälpmedel för simträning. De ersätter inte en vuxens närvaro.
• Lär dig första hjälpen. Vid drunkning kan direkt återupplivning vara avgörande.
• Barn drunknar tyst, de fäktar inte med armarna utan andas in vatten och sjunker eller flyter med huvudet nedåt. Lämna aldrig barn utan uppsyn vid vatten!

Hjärtstartare och sjukvård
I receptionen finns hjärtstartare och badpersonalen är utbildade i DHLR.

Trivselregler
Här gäller:
• Telefon- och fotoförbud
• Spring ej, stor halkrisk
• Ej knuffas eller doppa någon under vattnet
• Ej simma under hoppanordningar
• Ej använda snorkel, simfenor och bollar
• Inga ytterskor i badhallarna och omklädningsrummen
• Ej medföra glasflaskor och porslin
• Ingen förtäring av alkoholhaltiga drycker
• Bad sker endast i badkläder (utan underkläder)

Uppmärksamma att:
• Duschning är obligatoriskt före bad och bastu
• Ropa på hjälp endast vid fara
• Hoppning och dykning endast är tillåten i motionsbassängen
• Följ badvärdssignal/tecken vid t. ex. larm
• Har du någon speciell sjukdom, informera oss gärna
• Här jobbar både manlig och kvinnlig personal
• Vi ansvarar ej för kvarglömda saker

Tveka inte att prata med oss om badsäkerhet!

Energikällan har rätt att avvisa gäst som bryter mot reglerna.

Säkerhet
Vi har ett nära samarbete med Securitas som besöker oss dagligen.

Brand
Badhuset Energikällan har automatiskt brandlarm. Brandsläckare och brandposter finns runtom i hela anläggningen.
Vid larm, sök er till närmsta utrymningsväg, följ personalens anvisningar och direktiv.

Utrymning
Badhuset Energikällan har flertalet utrymningsvägar som är utmärkta i lokalerna. Använd aldrig hissen vid utrymning och undvik rökfyllda lokaler.
Uppsamlingsplats vid utrymning är parkeringen vid ån bakom badhuset. Var vänlig följ personalens anvisningar och de ansvisningar som förs fram i högtalarsystemet vid nödsituation.

Rökningsförbud
Rökning är förbjudet, även på altanen vid relaxavdelningen. Rökning framför entrén undanbedes.