>

Aktivering av badårskort

ÅR 2020 BLIR ETT RIKTIGT BADÅR

Pris
Vuxen: 1 200 kr
Barn: 900 kr

Badarmband: 100 kr

Årskortet laddas på ett badarmband och en avgift på 100 kr per nytt armband tillkommer. Ingen avgift utgår för att ladda nuvarande årskortsarmband om armbandet är medtaget vid köptillfället. Det går även bra att ladda årskortet på ett redan förbrukat armband som tidigare varit laddat med till exempel månadskort eller vattengymnastik hos oss.

OBS! För att återanvända tidigare badarmand måste det vara medtaget vid köptillfället av nytt årskort.

Giltighetstid
Korten gäller från 1 januari - 31 december 2020.
För nya årskortskunder ingår badentré resterande tid av 2019!

Följande åldersgränser gäller år 2020
Vuxen: Född 2001 eller tidigare
Barn: Född 2002–2016
Gratis: 2017 eller senare

Klicka här för att läsa, villkor för badårskort giltiga under 2020.

Aktivering av årskort
För att aktivera ditt årskort går du in härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
HärPDF finns en lathund för hur du aktiverar ditt årskort.

Kompensation till tidigare årskortkunder
I och med den stora renoveringen kommer badårskortsinnehavare (giltiga under 2019) få en fjärdedel av betalt belopp insatt på sitt bad-armband.
Pengarna går att använda som man önskar hos oss, exempelvis vid köp av nytt årskort eller mat och fika i caféterian. Det finns även möjligt att få ut pengen kontant eller insatt på kontokort om så önskas.

Om du innehar ett årskort giltigt under 2019 och inte tagit ut din kompensation ännu, men tänkt använda den för att köpa nytt badårskort, ber vi dig göra det innan den 29 november. Detta för att minska köbildning då hanteringen av kompensationen tar lite tid. Det går självklart även att vänta med att ta ut kompensationen till efter årskortsförsäljningen om man önskar det.

Årskort köpt till halva priset kompenseras med:
Vuxen 150 kr
Barn 113 kr

Årskort köpt till fullpris kompenseras med:
Vuxen 300 kr
Barn 225 kr

Visste du att...

Du kan ladda badarmandet med valfritt belopp för att sedan handla med i cafeterian.